Postcode Roos

 

De postcoderoos is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus de direct daaraan grenzende postcodegebieden (gebieden waarin alle postcodes dezelfde vier cijfers hebben). Ook postcodegebieden die alleen raken met een ‘punt’ horen bij de postcoderoos.
 
Per 1 januari 2016 is de regeling verruimd. De installatie hoeft zich niet meer in het midden van de postcoderoos te bevinden, maar mag ook in een van de ‘blaadjes’ gerealiseerd zijn. Dit maakt het voor coöperaties mogelijk om ook energie op te wekken in de randen van de postcoderoos.
 
Om in aanmerking te komen voor de postcoderoosregeling moet de coöperatie een aanwijzing te hebben van de Belastingdienst. Dit betekent dat de Belastingdienst goedkeuring moet verlenen. Daarvoor moet de coöperatie aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals: statuten hebben, een notariële akte hebben, ingeschreven staan in het handelsregister, minimaal twee leden hebben. Maar dat heeft onze energiecoöperatie Green Power Delfzijl allemaal geregeld.
 
De coöperatie moet een particulier karakter hebben. Bedrijven mogen ook lid zijn, maar voor slechts een klein percentage.

Wat houdt die Postcoderoos-regeling in?

De Postcoderoos regeling heet officieel Regeling Verlaagd Tarief. Je komt in aanmerking voor belastingkorting op je energierekening als je:

  • Lid bent van een coöperatie die duurzame energie opwekt, en een ledenovereenkomst met deze coöperatie hebt getekend.
  • Investeert in een project van de coöperatie. Dus: zélf energie opwekt.
  • Een kleinverbruikersaansluiting hebt. (Bijna alle woningen hebben dat)
  • Woont binnen de postcoderoos van de energie installatie van de coöperatie.

In de praktijk betekent dit dat je de energiebelasting kunt verrekenen voor elk kilowattuur dat door “jouw” deel van het zonnedak is opgewekt, mits dit niet meer is dan het aantal kWh dat je zelf verbruikt, en met een maximum van 10.000 kWh. Je betaalt nog wel voor de elektriciteit zelf, en ook voor de levering ervan. Vanaf de ingangsdatum van het project garandeert de Belastingdienst dat je daar minimaal 15 jaar ongewijzigd gebruik van mag maken. (N.B. Als je elektriciteit produceert met zonnepanelen op je eigen dak, wordt deze één op één verrekend met je energieleverancier. Deze zogenaamde saldering betreft een andere regeling dan de postcoderoos.)
 
Wat gebeurt er als ik verhuis naar buiten het postcoderoos-gebied?

Helaas kun je dan niet meer profiteren van de postcoderoos-regeling waar je aan meedeed.
Het beste is om dan je participaties aan een ander te verkopen.