De initiatiefnemers

De initiatiefgroep is ontstaan vanuit de Klankbordgroep windpark Geefsweer.

De provincie Groningen en de gemeente Delfzijl ondersteunen de energiecoöperatie Green Power Delfzijl.

 

Wat is de energiecoöperatie Green Power Delfzijl?

De energiecoöperatie Green Power Delfzijl is een coöperatieve vereniging (opgericht op 24 september 2018) voor de inwoners in en om de regio van de gemeente Delfzijl, die samen over betaalbare, eigen en duurzame energie willen beschikken. Door lokaal zelf de energie te regelen hebben we weer invloed op de eigen rekening. Welke energiebronnen we gebruiken en hoe we eventuele winsten kunnen inzetten om onze eigen leefomgeving te versterken en verbeteren. 

Energie kunnen we inkopen of zelf opwekken. Door zelf energie op te wekken kunnen we er voor zorgen dat onze regio in de toekomst meer energie neutraal wordt. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom als lid. Het maakt niet uit of u huurt of een eigen woning of bedrijf hebt. Als lid bent u niet verplicht om energie van de vereniging af te nemen. 

Meedoen:

Abel L Nieveen

Ik  doe mee omdat ik als bestuurder van  diverse  organisaties de noodzaak zie  om minder fossiele brandstoffen (aardgas)  te gebruiken.  Ik ervaar de  aardbevingen en de ellende die dit in ons gebied met zich meebrengt.  Door samen zelf lokale energie opwekken,  kunnen we  ons woongebied leefbaar houden.  

Siep Bos

Ik doe mee omdat voor mijn kinderen en kleinkinderen (en de kinderen en kleinkinderen van andere mensen) onze wereld leefbaarmoet blijven; daarvoor is het gebruik van duurzame energie noodzakelijk.

Wim Ritsema

Ik doe mee omdat ik het belangrijk vind dat we de energie transitie  versnellen om zo onze samenleving sneller duurzaam te maken.  Daar is ‘buurtkracht’ voor nodig.

Els Zijlstra Veldman

Ik doe mee omdat  ik merkte dat veel mensen zelf lokaal aan de slag willen met duurzame energie! Van onderop vorm geven aan een alternatief voor de fossiele energiereuzen. Zin in!