Bestuur

 

Het initiatief  bestuur van de energiecoöperatie Green Power Delfzijl (kortweg GPDelfzijl) bestaat uit kundige en gedreven mensen uit de dorpen en omgeving van Delfzijl.

 Maak hieronder kennis met het bestuur:

Foto gemaakt tijdens de overhandiging van de startsubsidie die plaatsgevonden heeft in Dorpsherberg Lanting  te Meedhuizen. 

 van links naar rechts:

Vrz.       :   Abel L. Nieveen

Penn.    :   Els Zijlstra Veldman

Weh.     :   IJzebrand  Rijzebol

Lid         :   Willem  Ritsema

Lid         :   Albert  Engelsman  (staat niet op de foto) 

 Secr.     :   Simon W.D.P. Bos

 

De coöperatie is een vereniging met Uitgesloten Aansprakelijkheid (UA). Dat betekent, dat de leden geen enkel (financieel *) risico lopen omdat zij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor door de vereniging genomen besluiten. 

*met uitzondering van het eigen geïnvesteerd vermogen

Doe mee en denk mee met de coöperatie over het verduurzamen van onze regio.

Wilt je ook meedoen om voor je zelf en voor ons samen betaalbare, eigen en duurzame energie in de regio Delfzijl realiseren? Meld je dan nu aan. Wordt dan lid en blijft op de hoogte van alle ontwikkelingen. Daarnaast kunt je als lid gebruik maken van alle diensten en adviezen die de energiecoöperatie aanbiedt. 

Meedoen en meedenken over onze coöperatie, door lid of donateur te worden. Meer informatie over het lidmaatschap en donateurschap vind je verder op deze website.