Nieuws

Energie kosten blijven stijgen

Stegen de energiekosten in 2018 al met gemiddeld 190 euro, in 2019 moeten je nog meer betalen voor je stroom. Een gemiddeld gezin gaat in 2019 maar liefst 360 euro meer betalen. De oorzaak: stijgende tarieven en fors hogere belastingen.

 

 

Eneco, één van de drie grote spelers op de energiemarkt, verhoogt op 1 januari zowel de stroom- als de gasprijs.                                                                                                                
* Gas wordt 7 cent per kubieke meter duurder                                                                                                         
*  Stroom drie cent per kilowattuur 

Een drie persoons gezin (3.500 kilowatt uur stroom en 1.500 kuub gas) is daardoor in 2019 ruim 340 euro extra kwijt. De netbeheerskosten stijgen eveneens: 7 euro meer. Een lichtpuntje: de stroomtaks daalt net als vorig jaar met 30 euro.

De prijs van stroom lijkt verder te worden opgedreven doordat onze Belgische buren meer stroom inkopen uit Nederland, nu hun kerncentrales door problemen stil liggen.

'Duurzame' energie’

De belasting op energie neemt ook toe. De gastaks neemt bijvoorbeeld toe met 54 euro op jaarbasis. De zogenaamde ‘opslag duurzame energie’ - bedoeld om de overgang op groene energie te betalen - groeit met 68 euro. Het kabinet verlaagt verder de belastingvermindering op energie: huishoudens krijgen daardoor volgend jaar 61 euro minder korting. Dit zijn maatregelen bedoeld om het zogenaamd ''klimaatdoelen'' te halen, waarbij het maar zeer de vraag is of het enig effect zal hebben. Zeker aangezien enorme landen met miljoenen inwoners, o.a. de USA en Brazilië, hebben aangegeven die niet al te serieus te nemen. Het besluit van onze regering lijkt echter vast te staan.

Overstappen

Juist omdat de prijzen zo sterk omhoog gaan, kan het lonen om over te stappen van leverancier. Een goed alternatief is je gas en licht af te nemen van een lokale energiecoöperatie zonder winstoogmerk.

Startsein eerste zonnepark Valgenweg Farmsum

Door de energiecoöperatie Bronnen VanOns heeft samen met de besturen van de energiecoöperaties uit de DAL-gemeenten, Groninger Seaports, Wirsol en Eneco de aftrap gegeven van bouw van de eerste zonnepark in de gemeente  Delfzij waar de lokale omgeving (inwoners en bedrijven) voor 25% zeggenschap krijgt over waar en hoe er duurzame energie wordt geproduceerd.

Op die manier kan de lokale bevolking vanaf dag één meepraten,  - denken en – beslissen. De opbrengsten blijven in de regio en kunnen weer besteed worden aan nieuwe duurzaamheids- en/of leefbaarheidprojecten.  Gedeputeerde mevr. Nienke Homan proostte op de goede samenwerking .

Zonnepark Valgenweg Farmsum is 16 ha. groot  en krijgt 57.000 panelen, goed voor stroom voor 6.593  huishoudens.

     

Startsubsidie

Op 27 september 2018 heeft de overhandiging van de startsubsidie plaatsgevonden door weth. Rijzebol in het Dorpsherberg Lanting  te Meedhuizen.  

 

Foto van links naar rechts:

Vrz.       :   Abel L. Nieveen

Penn.    :   Els Zijlstra Veldman

Weh.     :   IJzebrand  Rijzebol

Lid          :   Willem  Ritsema

LEV        :   Michiel Mulder

 Secr.     :   Simon W.D.P. Bos

Vliegende start voor energiecoöperatie Green Power Delfzijl

Vliegende start voor energiecoöperatie Green Power Delfzijl

Onlangs is de energiecoöperatie Green Power Delfzijl opgericht met als doel de dorpen in en om Delfzijl van lokaal opgewekte energie te voorzien en zoveel als mogelijk energieneutraal te maken

Speerpunt

 Speerpunt is het uitbouwen van de coöperatie om de lokale groene energievoorziening sterker te kunnen maken.

Waar staan we nu?

De coöperatie staat in de basis klaar. De randvoorwaarden om te kunnen draaien zijn aanwezig. Er is een gemotiveerd bestuur, er is een voorzitter met een prima netwerk, er zijn voor de startfase voldoende financiële middelen verworven.

We zijn in onderhandeling met Eneco over aankoop van een windmolen op het windpark Geefsweer waarmee de coöperatie 100% duurzame energie kan leveren aan huishouden. Naar verwachting zal begin 2020  windpark Geefsweer operationeel zijn en moet dan ook duidelijk zijn of aankoop van een ‘gebiedswindmolen’ financieel haalbaar is. Zowel de provincie Groningen en de gemeente Delfzijl hebben ondersteuning in het project toegezegd.

 Daarnaast staat deelname in twee zonneparken op het industrieterrein Oosterhorn in de steigers.  Dit is een project met vele participerende partijen en veel overleg. Tijd zal moeten uitwijzen of deelname in dit project mogelijk.

We hebben de provincie Groningen voorgesteld om de revenuen uit het gebiedsfonds windpark Geefsweer te beheren en conform de overeenkomsten uit te voeren.

Er is een functionerende website opgezet, waarmee een betere informatievoorziening en communicatie met de inwoners uit het gebied kan worden voorzien. Ook de ledenwerving wordt geïntensiveerd met gebruikmaking van  flyers en brochures.

Het opzetten van een goed netwerk werpt zijn vruchten af.   Er zijn goede contacten met Eneco,  de provincie Groningen, gemeente Delfzijl, de energiecoöperaties in de DAL gemeenten  en organisaties w.o.  de Groninger Energiekoepel,  de Natuur en Milieufederatie Groningen,  de Bedrijven e.d.

Oprichting:

Door de handen ineen te slaan kunnen we meer bereiken dan alleen. Op 24 september 2018 is de coöperatie  ‘Green Power Delfzijl ua’ opgericht.  Het initiatief is uitgegaan van de ‘Klankbordgroep  windpark Geefsweer’ met als  doel ten behoeve van de leden,  het stimuleren van het gebruik van duurzame lokaal  opgewekte energie, direct of op indirecte wijze. Als ook een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving door het stimuleren van zo een maatschappelijke ontwikkeling die nodig is om zo’n samenleving tot stand te brengen.

 

X

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.