Welkom op de website van energiecoöperatie Green Power Delfzijl

 

Oprichting:


Door de handen ineen te slaan kunnen we meer bereiken dan alleen. Op 24 september 2018 is de coöperatie ‘Green Power Delfzijl ua’ opgericht. Het initiatief is uitgegaan van de ‘Klankbordgroep windpark Geefsweer’ met als doel het stimuleren van een voor iedereen toegankelijk gebruik van duurzame lokaal opgewekte energie, direct of op indirecte wijze.

Een startsubsidie is toegekend door: Service punt "Lokaal energie Voorwaarts".

Coöperatie:
Green Power Delfzijl is een energiecoöperatie door en voor burgers. De coöperatie neemt het heft in eigen handen door zélf duurzame en lokale energieprojecten op te zetten. Burgers leveren zo een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van hun eigen omgeving.

Waar staan wij voor?
De energiecoöperatie Green Power Delfzijl heeft als voornaamste doel, samen investeren in lokaal duurzame energie. Wij vinden dat uw energierekening niet naar de aandeelhouders in het buitenland moet gaan, maar dat de winst van uw betaalde energierekening weer terug moet en besteed moet worden in onze regio. De coöperatie zorgt er voor dat de financiële voordelen van haar activiteiten ook aan haar leden ten goede komen. Dit zonder winstoogmerk, maar bovenal ‘iedereen moet kunnen meedoen’. Zo maken wij samen de regio sterker en uw woon- en leefomgeving mooier en u bespaart op de rekening.

Hoe bereiken wij onze doelen?
Green Power Delfzijl ontplooit diverse activiteiten om haar doelen te bereiken.

• Green Power Delfzijl zet zich in om een windmolen op windpark Geefsweer in eigendom te verwerven, dan wel daarin te participeren. Met zo een molen kunnen 3400 huishoudens van energie worden voorzien en kan een belangrijke motor worden om de lokale duurzaamheid doelstellingen te realiseren.

• Deelneming in het windpark is pas een begin. De coöperatie wil nog veel meer mooie, duurzame energieprojecten voor én door burgers in de gemeente Delfzijl en omgeving realiseren. Te beginnen met twee nog aan te leggen zonneparken op het industriegebied Oosterhorn, in Farmsum. Waar energiebedrijven Eneco en Wirsol en mede initiatiefnemer Groninger Seaports bereid zijn 25% van de aandelen beschikbaar te stellen voor verkoop aan de coöperaties binnen de DAL gemeenten. Daarnaast werken wij samen met nog drie partners: de Natuur en Milieufederatie Groningen, de Groninger Energiekoepel (GrEK) en Grunninger Power. Samen met deze uniek samenwerkingsverband kan een belangrijke stap gezet worden op het gebied van ‘omgevingsparticipatie’ in groene stroomproductie.

• Wij willen financieel voordeel voor onze leden behalen dat de “eigen” energie opwekking oplevert. Dit betreft vooral de belastingkorting via de postcoderoosregeling met een lager elektriciteitstarief, maar ook de te behalen voordelen uit windenergie.

• Wij werken met veel organisaties samen, met onder andere de provincie Groningen, de gemeente Delfzijl, lokale energiecoöperaties, Groninger Seaports, Groninger Energie Koepel, Milieu Federatie Groningen en vele anderen.

Koers: verbreding van activiteiten

Green Power Delfzijl wil verder een bijdrage leveren aan de lokale energietransitie. Kernwoorden daarbij zijn samen en duurzaam. Met het proefproject van de gemeenten Delfzijl en Oldambt voor de dorpen Wagenborgen en Nieuwolda ‘van gas af’, wil de coöperatie in samenspraak met de verenigingen van Dorpsbelangen haar activiteiten te verbreden.
Verder is de energiecoöperatie voornemens educatieve activiteiten op te zetten. Om hieraan vorm te geven zullen we samen met de leden een toekomststrategie opstellen.